Att välja rätt standard inför provning

Att välja rätt standard inför provning

Många av våra kunder som skall utföra en EMC-provning vet vilka standarder som gäller. Man har testat liknande produkter tidigare och det finns en kompetens hos kunden om vilka standarder som är applicerbara på produkterna. Man håller sig även uppdaterad om...

RTTE-D goes RED

Den 12:e juni upphörde övergångsperioden från RTTE direktiv till nya Radio Equipment Directive (RED, 2014/53/EU) Nya produkter ska följa det nya reglementet, befintliga produkter som fortsatt marknadsförs bör ha dokumentationen uppdaterad så den pekar på rätt standard...