Många av våra kunder som skall utföra en EMC-provning vet vilka standarder som gäller. Man har testat liknande produkter tidigare och det finns en kompetens hos kunden om vilka standarder som är applicerbara på produkterna. Man håller sig även uppdaterad om standardförändringar och hur en produktförändring påverkar standardvalet.

Att inte veta?

Ibland sker det dock att en kund kontaktar oss för att utföra en EMC-provning men vet inte vilken standard man skall prova mot. Kunden förväntar sig att vi som EMC-labb skall kunna informera dom om rätt standard. Det kan vara så att standardvalet känns självklart men samtidigt kanske vi inte får riktigt all information som gör att något missas. Dessutom kan labbet inte ta på sig produktansvaret och föreskriva en standard, utan bara ge ett tips. Det går givetvis att komplettera en provning i efterhand men samtidigt hade det blivit mer kostnadseffektivt att utföra allt på en gång.

Hur gör man?

Att göra en riktig kravutredning är en bra väg att gå. Att titta på produkten och de miljöer produkten skall användas i. För en mer komplex produkt är det definitivt nödvändigt och i många fall utförs detta redan innan produkten finns i fysisk form. När man har en produkt med multipla krav så är det bra att skapa en sammanställning av de krav som gäller så att man exempelvis slipper utföra dubblerad provning.

Ett enkelt sätt?

Får ibland frågan om det finns ett enkelt sätt? Man vill inte lägga resurser på en komplett utredning utan man söker en enklare väg fram. Då brukar jag fråga om det finns konkurrenter som har en liknande produkt på marknaden? I så fall kan man titta på deras val av standarder och se om de skulle kunna passa en själv. Ibland får man ett riktigt bra svar på detta sätt. Men: observera att det finns en konkret risk att konkurrentens standardval är fel. Copy-paste fel kan alltså smitta även mellan tillverkare…

Standardval förändras

Vi vill prova som senast! Det är en mening som vi hör ofta. De tidigare produkterna är testade mot en standard och man vill testa på samma sätt igen. Ofta är det rätt men en viktigt aspekt är att fundera på om produkten verkligen är likadan? När en produkt får nya funktioner så kan även standardvalet förändras. Ett vanligt exempel är att en produkt får en radiomodul (Bluetooth, wifi etc.). Då gäller även RED-direktivet för produkten.

Varför lägga energi på kravgranskning?

EMC-testet är elektronikens krockprov, det är här som den får bekänna färg och visa att den kan klara av att fungera även ute i fält. Det innebär att man ska ha respekt för provet – men också utnyttja tillfället. Med rätt utformad provning kan man få reda på mycket om produktens robusthet. Om man har provat på ett tufft – men korrekt – sätt, så får man mer marginal mot fältproblem (som är mycket dyrare än provningen).

Så hur gör man då?

Att välja standard kan vara väldigt komplext eller väldigt lätt – som så mycket annat i livet. Det viktiga är att man inte bortser från det under konstruktionen. Att ta hänsyn till det från början är något man tjänar på i slutändan. Hur kan man konstruera något om man inte vet vilka krav man har?

Gör en analys på vilka krav gäller för er produkt. Vilken miljö skall produkten användas i? Var skall den säljas? Läs på om vilka standarder som skulle vara applicerbara för er produkt. Gör även en GAP-analys över de tester som skall göras. Standarder kan överlappa och det är bra att slippa prova mot samma metod flera gånger. Fundera även på om kraven är relevanta för din produkt eller om du borde ställa högre krav så den verkligen klarar den verkliga miljön den skall användas i.

I slutändan är det viktigt att börja tidigt och om ni behöver hjälp så kan vi stötta er hela vägen.