Ett urval av våra testmetoder:

Provningsmetoder

 • EN 55022
 • EN 55011
 • EN 61000-4-2
 • EN 61000-4-3
 • EN 61000-4-4
 • EN 61000-4-5
 • EN 61000-4-6
 • EN 61000-4-8
 • EN 61000-4-9
 • EN 61000-4-11
 • EN 61000-4-20
 • EN 61000-3-2
 • EN 61000-3-3
 • ISO 7637-2
 • ISO 7637-3
 • ISO 16750-2
 • ISO 11452-2
 • ISO 11452-3
 • MIL-STD 461

Produkt- och miljöstandarder

 • EN 61000-6-1
 • EN 61000-6-2
 • EN 61000-6-3
 • EN 61000-6-4
 • IEC 61000-6-5
 • EN 60945
 • IEC 60533
 • EN 50121-3-2
 • EN 50121-4
 • EN 50121-5
 • EN 50498

Företagsstandarder

 • Volvo Car
 • Volvo Truck
 • Volvo Penta
 • Volvo Construction Equipment
 • Scania
 • Ford
 • GM
 • Banverket

Saknar du en standard? Fråga oss: provning@emcservices.se

EMC-provning

För att sälja en produkt på en marknad eller till kund så krävs det oftast att produkten ska vara provad för att säkerställa att den kan utföra sin avsedda funktion i den elektromagnetiska miljö som den är avsedd att användas i. Vi hjälper dig att testa din produkt så den uppfyller de krav som ställs på den, både enligt lagkrav och kundkrav. 

Ackrediterad provning

Ackrediterad EMC-provning är viktig för att säkerställa att laboratorier uppfyller kvalitets- och kompetenskrav, och för att produkter ska uppfylla internationella standarder och underlätta marknadstillträde. Det kan också hjälpa till att undvika juridiska problem genom att minska risken för felaktiga resultat och påföljande rättsliga tvister eller skadeståndskrav. Även många kunder och länder kräver att EMC-testerna är utförda på ett ackrediterat testhus.

EMC Services har av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) blivit ackrediterade för  ISO/IEC 17025. EMC Services har ackrediteringsnummer 10556. 

Vårt scope för ackrediterad provning:

 • CISPR 25: 2021
 • ISO 10605: 2008 inkl. Cor 1:2010+ Amd 1:2014
 • ISO 11452-2: 2019
 • ISO 11452-4: 2020
 • ISO 11452-8: 2015
 • ISO 11452-9: 2021
 • ISO 7637-2: 2011
 • ISO 16750-2: 2012
 • ISO 7637-3: 2016

 Kontakta oss gärna om du har frågor kring ackrediterad provning.

Verifierande provning

I vårt EMC-labb kan vi utföra verifierande provning enligt ett flertal standarder. Valet av standarder (en eller flera) beror på produktens användning och den elmiljö som den ska användas i.

Exempel på elmiljöer som vi kan prova för:

 • Hushåll och lätt industri
 • Tung industri
 • Marin miljö
 • Järnvägsmiljö
 • Militär miljö
 • Fordonsmiljö
 • Ställverksmiljö

Det finns ett stort antal standarder för EMC, och vi har samlat ett urval av de vi arbetar med i denna lista.

Hör gärna av er om ni har ett behov av en unik metod, vi är vana vid att anpassa våra utrustningar till avancerade krav!

 

Konstruktionsprovning – en riktad provning

Har ni byggt en prototyp och vill veta vilken EMC-status den har? Har du funderingar på vad din produkt maximalt klarar av?

Med en riktad provning kan du på ett snabbt och effektivt sätt få besked om din produkts grundläggande EMC-egenskaper.

Vi gör ett urval bland följande aspekter:

 • Ledningsbunden emission
 • Fältemission
 • Tålighet mot ledningsbundna störningar
 • Tålighet mot radiofrekventa fält
 • ESD-tålighet

Omfattningen av provningen beror på såväl produktens utformning, de störningsrisker som är dominanta, era specifika behov samt de metoder man väljer ut. Vi anpassar provningen så att Ni får bästa utbyte av resultaten. Vi utgår från existerande provningsstandarder, men vi är också måna om att provningen ska motsvara det som Er produkt kommer att uppleva i verkligheten (inte alltid samma sak som standardprovning).

Åtgärdslaborationer

Om det visar sig att produkten som provas inte uppfyller kraven, kan vi direkt ta oss an uppgiften att förbättra den. Du får hjälp av en erfaren EMC-ingenjör med att utforma och genomföra experiment så att EMC-prestanda förbättras. Med hjälp av de provresultat vi tagit fram, tekniska underlag för produkten, och en direktkontakt med era konstruktörer kan våra erfarna EMC-ingenjörer ringa in de tekniska problemen och ge förslag på åtgärder. Dessa förslag testas direkt i labbet, och successivt arbetar vi oss fram till en hållbar lösning. Vårt labb har ett lager med de vanligast förekommande åtgärdskomponenterna, och vi har lödstation mm för modifieringar på såväl apparat- som kretskortnivå. Om det visar sig att kretskortet behöver caddas om, kan vi övergå till ett granskningsuppdrag så att ni får ett heltäckande förslag så att man tar chansen att göra en rejäl förbättring när man konstruerar om.

Provning på plats – in situ

Vi har en mobil mätutrustning som vi kan ta med oss och mäta på plats hos er, om provningsobjektet inte kan eller bör flyttas. Både emissions- och tålighetsprov kan göras. Tålighetstester måste dock genomföras med stor försiktighet, så att man inte orsakar skadliga driftstörningar i er anläggning – och inte minst hos era eventuella grannar!
Dessa provningar utförs ofta i kombination med en konstruktionsgranskning och eventuella åtgärder på såväl apparater som installationer.

Diagnostikdag

Har du en mer eller mindre färdig produkt och är osäker på om den klarar myndigheters, marknadens eller dina kunders EMC-krav? Vill du veta om och hur produkten behöver förbättras för att klara en verifierande EMC-provning? Behöver du stöd, i form av t ex ett bollplank, i ditt EMC-arbete?
Om du vill ta ett helhetsgrepp på EMC-prestandan för din produkt, kan du välja att boka en diagnostikdag hos oss. Det innebär att du har tillgång till vårt EMC-labb, och en av våra erfarna EMC-specialister tar sig an dig och en av dina produkter under en arbetsdag och ger dig svar på dina EMC-frågor.

Du disponerar dagen hos oss, vilken kan innehålla:

 • granskning, d v s uppbyggnadsbedömning ur EMC-synvinkel
 • diagnostisk provning (förenklad provning av både tålighet och emission)
 • förbättringsförslag och konstruktionstips
 • standardtillämpning.

Syftet med en Diagnostikdag är att få besked om din produkts EMC-status, och du får vid behov förbättringsförslag inför det fortsatta EMC-arbetet. EMC-diagnostikdagen ger dig beslutsunderlag och goda råd för att korta ner tiden mot en trygg CE-märkning och lyckad marknadsintroduktion. Följ upp sedanresultatet med stöd av en erfaren EMC-ingenjör så att du inte tappar farten!