Miljöprovning

Miljöprovning

Vi har en bred kunskap och erfarenhet inom miljöprovning och kan tillhandahålla utvecklings- och testtjänster för att hjälpa dig att utvärdera egenskaper och prestanda hos dina produkter och komponenter.

I vårt laboratorium kan vi bl.a. erbjuda:

 • Vibrationsprovning
 • Klimatprovning med fukt
 • Kombinerad vibration och klimat
 • Temperaturshock
 • Svällningsprovning av högspänningsbatterier
 • Gaskorrosion
 • Saltdimma
 • IP
 • Shock
 • Draghållfasthet
 • Lågtryck

Vi har också möjlighet att tillhandahålla testmetodutveckling.

Skicka din förfrågan till oss genom att klicka på ”Kontakta oss”.

Du kan även ringa Simon Sandberg på tel 0734 34 19 51 för att diskutera miljöprovning.

Se vår presentationsfilm som visar stora delar av vårt miljöprovningslabb:

Vibrationsprovning

Vibrationsprovning ger användbar information från det tidiga utvecklingsstadiet till den slutliga verifieringen av en produkt. Fördelarna med vibrationsprovning innefattar förmågan att visa att en produkt uppfyller kriterierna i olika standarder och kravspecifikationer samt identifiera resonansfrekvenser.

Vibrationsprovning används även för att kontrollera att en produkt fysiskt tål den förväntade vibrationsexponeringen under dess livscykel samt säkerställa att en product har tillräcklig funktion under den förväntade vibrationsexponeringen i produktens användningsområde.  Accelererade vibrationsprover kan även användas för att hitta den ”svaga länken” i designen under utvecklingsfasen.

Vårt labb har tre olika elektrodynamiska vibratorer och kan utföra kombinerad klimat- och vibrationsprovning samt shock- och stötprov. Vi kan hantera provobjekt på upp till 800 kg.

Klimatprovning

Klimatprovning av elektronik är avgörande för att säkerställa tillförlitlighet och hållbarhet hos elektroniska produkter under olika miljöförhållanden. Genom att utsätta produkter för extrema temperaturer och fuktighet kan ni som tillverkare säkerställa att er produkt tål de temperaturer och fuktförhållanden som produkten utsätts för under sin livslängd. 

I vårt labb har vi 8 klimatkammare från 200 liter till 30 m3 och kan även köra kombinerade tester med vibration och klimat.

 

Svällningsprovning av högspänningsbatterier

Svällningsprovning är en viktig process för högspänningsbatterier som används i krävande tillämpningar, såsom elfordon och energilagringssystem. Genom att utsätta batterierna för hög temperaturnivå kan man optimera deras prestanda och livslängd samt säkerställa att de inte sväller eller deformeras vid höga temperaturer.

Vi utför svällningsprovning av högspänningsbatterier i vår högtempscontainer. 

Korrosionsprovning

Korrosionsprovning är en process som används för att utvärdera material och komponents förmåga att motstå korrosion eller nedbrytning som orsakas av kemiska reaktioner med föroreningar i den omgivande miljön.

Korrosionsprovning är viktigt för att bedöma och optimera material och komponents prestanda och livslängd i korrosiva miljöer och för att säkerställa att produkter kan fungera på ett tillförlitligt och säkert sätt under hela deras livscykel.

Vi kan utföra korrosionsprovning med både NO2 och SO2 i en kontrollerad temperatur och luftfuktighet (+25°C / 95% RH).

Saltdimmeprovning

Saltdimmeprovning är en typ av korrosionsprovning där en produkt eller komponent utsätts för en dimma av hög koncentrerat saltvatten. Produken som placeras i kammaren exponeras för saltdimman under en längre tid med syftet att bedöma material och komponentens motståndskraft under korrosiva förhållanden. För full effekt kombineras saltdimma med torkning och fukt i klimatskåp. Saltdimmeprovning är relevant i till exempel i kustområden där det finns höga halter av salt i luften.

Saltdimmeprovning används ofta för att bedöma material och komponents prestanda inom fordonsindustrin, flygindustrin och byggindustrin.

Vårt saltdimmekammare är på 700 liter.

IP-provning

IP-provning är en process som används för att bedöma en produkts eller en komponents förmåga att skydda mot inträngande av vatten och andra föroreningar.

IP-provning enligt IEC 60529 vilket är den vanligaste typen av IP provning klassificeras genom två siffror, där den första siffran indikerar produkten eller komponentens skyddsnivå mot fasta föroreningar som damm, sand eller andra partiklar (här utför vi IP1X-IP4X), medan den andra siffran indikerar dess skyddsnivå mot vatten (här utför vi IPX1-IPX8)

I IP labbet kan vi även utföra skräddarsydda regnprov eller tillsammans med klimatskåp utföra frysande regn prov.

Draghållfasthetsprovning

Draghållfasthetsprovning är en testmetod som används för att bedöma ett materials förmåga att tåla en dragbelastning innan det bryts. Utöver dragbelastning utför vi även skjuvningsprover samt utmattningsprover. Denna typ av provning ger viktig information om materialets mekaniska egenskaper och dess förmåga att motstå brott under drag- och skjuvbelastning.

Lågtrycksprovning

Lågtrycksprovning används för att simulera höjd- och lufttäthet, vilket är särskilt viktigt för flygindustrin, rymdforskning och högalpina applikationer. Detta test utförs i en kammare med lägre lufttryck än omgivande atmosfärstryck.
Vi erbjuder lågtrycksprovning i vår undertryckskammare som möjliggör simulering av höjder upp till 100 000 fot (30 480 meter). Med vår lågtrycksprovning kan vi hjälpa våra kunder att säkerställa att deras produkter är robusta och pålitliga under extrema tryckförhållanden.