Miljöprovning

Miljöprovning

Vi har en bred kunskap och erfarenhet inom miljöprovning och kan tillhandahålla utvecklings- och testtjänster för att hjälpa dig att utvärdera egenskaper och prestanda hos dina produkter och komponenter.

Vi kan bl.a. erbjuda:

 • Vibrationsprovning
 • Klimatprovning
 • Kombinerad vibration och klimatprovning
 • Temperaturshock
 • Korrosion
 • Shock
 • Tensile strenght
 • IP

Vi har också möjlighet att tillhandahålla testmetodutveckling.

 

Skicka din förfrågan till oss genom att klicka på ”Kontakta oss”.

Vibrationsprovning

Vibrationsprovning ger dig användbar information från det tidiga utvecklingsstadiet för en produkt till det slutliga verifieringen.

Några fördelar med vibrationsprovning:

 • Visa att en produkt uppfyller kriterierna i olika testspecifikationer
 • Identifiera resonansfrekvenser
 • Kontrollera att en produkt fysiskt tål den förväntade vibrationsexponeringen under dess livscykel.
 • Kontrollera att en produkt kan fungera under den förväntade vibrationsexponeringen under dess livscykel
 • Hitta den ”svaga länken” i designen under utvecklingsfasen

Vår utrustning för vibrationsprovning