Rådgivning inom EMC

Genom att designa produkten med rätt EMC-egenskaper från start får man en bättre produkt som kan lanseras i rätt tid. Vi ger våra kunder stöd med EMC-arbetet i utvecklingsprojektets olika faser – i den omfattning som krävs för att uppnå de EMC-egenskaper man önskar sig – oftast att produkten uppfyller ett standardkrav eller ett kundkrav.

Vi kan ge det stöd som behövs för att våra kunders produkter klarar de krav som ställts.

Vi har en bred erfarenhet från olika typer av produkter och branscher

  • Tolkning av myndighetskrav och direktiv
  • Val av standarder
  • Elmiljöanalys och prognos
  • Simulering
  • Kravspecifikation
  • Verksamhetsplan
  • Konstruktionsstöd
  • Konstruktionsgranskning
  • Provningsplanering och provning
  • Värdering av mätresultat

Ett nära samarbete redan från projektstart borgar för en optimal konstruktionslösning.

Alla uppdrag behandlas givetvis strikt konfidentiellt.

%

Felutfall vid CE-provning

Över 50% av verifierande EMC-provningar mot standarder för CE-märkning får felutfall.

Hur kan man undvika dessa? En konstruktionsgranskning ger dig en bättre produkt genom att en erfaren EMC-ingenjör ger förslag hur din produkt får bättre EMC-egenskaper.

Konstruktionsgranskning

Att anlita oss för en konstruktionsgranskning ger oftast mycket mer än man förväntat sig. Några gemensamma möten, där vi tillsammans med er går igenom er produkt och ger er råd om hur konstruktionen kan få bättre EMC-egenskaper, ger en bättre produkt och man undviker många fel som skulle kunnat förstöra EMC-provningen.

Projektledare för EMC

Vi stödjer din projektledare och utvecklingsteam med en erfaren EMC-ingenjör som kan vara med och skriva och/eller granska provplaner, leverantörers provplaner/provresultat och driva EMC-arbetet i projektet.

Vi har en lång erfarenhet av att ge stöd i projekt i olika stadier för att säkerställa att produkten klarar de satta kraven vid verifieringen.

 

Problemlösning

Med hjälp av vår erfarenhet kan vi diagnostisera komplexa EMC-problem och finna en lösning. Vi löser stora eller små problem – från små kretskort till stora installationer.

Har du ett problem som du misstänker är EMC-relaterat så är vi duktiga på att hitta problemet och lösa det. Vi kan lösa problemet i vårt labb eller direkt på plats om apparaten/installationen inte kan flyttas.