Den 12:e juni upphörde övergångsperioden från RTTE direktiv till nya Radio Equipment Directive (RED, 2014/53/EU)

Nya produkter ska följa det nya reglementet, befintliga produkter som fortsatt marknadsförs bör ha dokumentationen uppdaterad så den pekar på rätt standard och version. Praktiskt hindras det av att flera berörda underliggande standarder ännu inte är publicerade i Official Journal’s uppdaterade utgåva, utan endast finns tillgänglig som draft.

För att inte hamna i en legal gråzon bör man ändå utföra eller låta utföra, en jämförande granskning av nuvarande och kommande krav. Vid behov även skaffa kompletterande underlag och därefter uppdatera sin produktdokumentation, märkning m.m.

Analys, verifikation och pappersexercis kan vi på EMC Services erbjuda stöd för.

För många produkter kommer det att resultera i en mindre administrativ insats, men t.ex. för produkter som inte tidigare varit klassade som radioutrustning, kan det finnas behov av mera omfattande verifieringsinsatser.

Vill man fördjupa sig i ämnet finns mer information på http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_sv.