RTTE-D goes RED

Den 12:e juni upphörde övergångsperioden från RTTE direktiv till nya Radio Equipment Directive (RED, 2014/53/EU) Nya produkter ska följa det nya reglementet, befintliga produkter som fortsatt marknadsförs bör ha dokumentationen uppdaterad så den pekar på rätt standard...