Den senaste versionen av EMC-direktivet (2014/30/EU) började gälla den 20 april 2016 och nu har den Europeiska kommissionen släppt en officiell guide.

Den nya guiden är framtagen av nationella representanter och EMC-experter. Den syftar till att hjälpa tillverkare och importörer att förstå deras specifika ansvar och se till att de uppfyller alla sina skyldigheter.

De som tagit fram guiden påpekar bland annat att guiden har metoder för att kontrollera om en produkt faller in under EMC-direktivet. Det kommer att vara särskilt användbart för att undvika tvetydigheter beträffande ytterligare krav som kanske inte har krävts enligt det tidigare EMC-direktivet. Till exempel är tillverkaren ansvarig för att genomföra en riskanalys och skall kunna bevisa att de gjort det.

Guide för EMC-direktivet
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28323

EMC-direktivet 2014/30/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030