Den 12 november 2018 fick vårt senaste tillskott Tomas Rydholm sin licentiatsexamen.

Hans arbete ”Experimental Evaluation of a Microwave Tomography System for Breast Cancer Detection” presenterades på ett licentiatsseminarium på Chalmers, med  Professor Jean-Charles Bolomey, från University of Paris-Sud som diskussionsledare. Arbetet handlar om experimentella utvärderingar av mätsystem, som använder mikrovågsspridning i vävnaden för att upptäcka brösttumörer hos kvinnor i ett tidigt skede.

Vi är jättestolta över Tomas hårda arbete och gratulerar honom så mycket