För 40 år sedan, 1984, startades EMC Services av Ulf Nilsson. Från att ha fokuserat på utbildning och rådgivning växte även en provningsverksamhet fram.

År 2000 köpte Saab verksamheten och slog så småningom ihop den med sin interna EMC och miljötålighetsavdelning.

Det nya EMC labbet på Sallarängsgatan i Mölndal togs i drift 2021.

 

Idag har EMC Services ett stort modernt EMC- och miljöprovningslaboratorium. Vi har bl.a. tre olika skärmrum för EMC-mätningar och en omfattande miljöprovningsverksamhet. Vi testar elektronik för många olika branscher.

Vi har även expertkonsulter inom EMC och miljötålighet och en stor utbildningsverksamhet. Och i år fyller EMC Services 40 år!