Ibland möter vi en kund som önskar att utföra en provning efter sina kunders krav, krav som vi misstänker är felaktiga eller saknar relevanta delar. Det kan vara är krav som är gamla, passar inte produkten eller ibland saknas det tester som definitivt borde finnas med. Det finns risker med att konstruera mot ett kundkrav utan att reflektera över kravet – risken att produkten inte kommer fungera i den miljö den är tänkt att fungera i. Dessutom kan det bli problem vid en eventuell marknadskontroll.

Fordonskomponenten

Vi fick nyligen en förfrågan om att konstruktionsprova en produkt efter testmetoderna i UN ECE R10. Det var en fordonskomponent så därmed kändes UN ECE R10 som logiskt. Vi försökte få reda på om vår kund även hade fått andra krav men fick höra att det enda som krävdes var UN ECE R10 – inga andra krav fanns.

Att produkten skulle provas efter UN ECE R10 kändes relevant då det var i fordonsmiljö men inget annat? Det saknas en del tekniskt relevanta tester i R10, så skulle dessa tester inte genomföras?

Ofullständiga krav

Så vad skulle vi göra? Innerst inne vet vi att kundens kund borde ändra sina krav. Men då detta är de enda som krävs så får man jobba efter det.

Vid genomgång av testerna så klarnade bilden även för vår kund. Att det i UN ECE R10 saknades exempelvis tester såsom ESD. Denna brist var något nytt för kunden och då det var helt klart för vår kund att ESD skulle testas. Detta gjorde att kunden förstod att deras krav som de hade fått var bristfälliga.

Kravanalys

Vi kom fram till att vi skulle utföra en risk- och kravanalys på produkten. Efter denna genomgång så uppdaterades testerna så man uppfyllde både deras kundkrav men även deras nyskapade kvalitétskrav på sin produkt.

För även om produkten klarar kraven en kund ställer, så kan det givetvis vara bra att prova produkten efter den miljö produktens skall hamna i. Att produkten slutar fungera i den tänkta användningsmiljön och sedan som leverantör börja en diskussion med kunden om att man gjort enligt kundkrav är så mycket svårare och dyrare än att göra rätt från början. För även om kundkraven är fel eller bristfälliga så skall man själv ta ansvar och tillverka en produkt som kommer fungera i den tänka miljön – det lönar sig definitivt i slutändan.

Sätt egna krav

Att sätta egna kvalitetskrav som är relevanta för produkten är viktigt, speciellt när en kund inte ställer relevanta krav – för annars fungerar inte produkten. Att lita blint på kundkrav kan bli farligt – en analys av krav och risker är ett sunt och kostnadseffektivt sätt att få produkten klar i tid och slippa kostsamma diskussioner och omkonstruktioner vid ett sent läge.