Efter förra vårens ombyggnation av kontorsdelen, som blev ett väldigt stort lyft, kommer verksamheten att fungera mycket bättre då det tillkommit nya utrymmen i form av konferens och kontorsrum. Vi har nu mycket bättre plats och kan utan problem anställa fler, samt att möjligheterna för olika aktiviteter blir större och bättre.

Idag är en dag som vi testar de nya lokalerna fullt ut. Förutom att vi nere i labbet har två kunder som gör emc-provningar parallellt, håller vi i det nya konferensrummet en kurs om EMC för kretskortskonstruktörer. Dessutom har vi även besök av våra revisorer som går igenom böckerna från förra året, de kan sitta i lugn och ro i ett av de nya tillbyggda kontoren.

Det trevliga är – att det fungerar! Vi kan ha ett antal parallella verksamheter utan att de stör varandra för mycket. Man kan tycka att det är väl inte så märkvärdigt, men innan vår ombyggnation så var det svårt att få till många saker på ett bra sätt, lokalerna var inte anpassade för det.

Förutom de nya kontorsutrymmena på de övre planen, ska vi inom kort även se över emc-labbet, för att förbättra platserna för de olika mätmetoderna. Detta för att få effektivare flöden och framförallt för att våra kunder ska få en ännu bättre upplevelse av labbet.

Till viss mån kanske det blir lite av en byggarbetsplats här igen, men med tanke på hur bra det kommer bli så kan vi nog leva med det ett tag. Precis som när det krånglar vid surge-provningen, man vet att det i slutändan är väl värt det.

// Tony Soukka