Under 2020 gjordes ett arbete med att utöka scopet för ackrediteringen för EMC-provning av fordonskomponenter. Nu har SWEDAC godkänt den och utökningen är klar för denna gång.

Utökningen av standarder som nu kan mätas ackrediterat mot:

  • CISPR25:2016 +Cor 1:2017
  • ISO 11452-2:2019
  • ISO 11452-4:2011
  • ISO 11452-8:2015
  • ISO 11452-9:2012
  • ISO 16750-2:2012
  • ISO 7637-2:2011
  • ISO 7637-3:2016
  • ISO 10605:2008+Cor1:2010+Amd1:2014

Ackrediteringen finns i det labb som ägs av Saab i Göteborg.

Ackreditering enligt ISO 17025 är ett formellt erkännande att en organisation har kompetens att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning.