EMC Services samarbetar med Saab och anlitar dem för bl.a. ackrediterad provning. Nu har de tagit ett steg till mot att utöka ackrediteringen mot att även innefatta fordonskomponenter.

Nyligen besöktes verksamheten av SWEDAC för den regelbundna insynen i provningsverksamheten. Resultatet från insynen är nu behandlat och besvarat. I samband med insynen granskades ledningssystemet med avseende på nyligen uppdaterade utgåvan av ISO 17025 som är under införande. Den nya utgåvan av ISO 17025 har infört ett antal förändringar och förtydliganden, t.ex. ett kontinuerligt arbete med riskanalyser.

Det som är det stora arbetet nu i provningslaboratoriet är framtagning av instruktioner och investering i utrustning för EMC-provning av fordonskomponenter enligt till exempel ISO 11452-X. Provningsmetoderna för fordonsprovning liknar MIL-STD provning, vilket passar Saab bra, då vi har lång erfarenhet av provning enligt MIL-STD.