EMC Services har under 2020 genomfört ett gediget arbete för att förbättra vårt kvalitetssystem och vår miljömedvetenhet. Efter en total genomlysning av vårt ledningssystem så har RI.SE gjort en revision av vår verksamhet. Nu har RI.SE slutligen godkänt vårt arbete, vilket innebär att EMC Services nu är certifierade för ISO9001 och ISO14001.

-Det är ett viktigt steg för oss i vårt arbete mot ackreditering, säger kvalitetsansvarig Camilla Wunder.