EMC Services har haft ett tätt samarbete med Saab i Göteborg under flera år och som ett led i att utveckla verksamheten övertar EMC Services affärsansvaret för provning och rådgivning i Göteborg. Saabs personal för rådgivning kommer flytta över till EMC Services medan de anställda för provning kommer stanna kvar på Saab. Verksamheten kommer ledas av EMC Services. Den nya organisationen kommer successivt träda i kraft under första halvåret 2019 och består av 22 medarbetare. EMC Services stärker därmed sin ställning som ett renodlat EMC-företag och som ledande expertis inom EMC.

Med samordning av provningsverksamheten i Mölndal och Göteborg så utökas resurserna och EMC Services kan erbjuda mer komplexa och krävande provningsprojekt. Den ackrediterade provningsverksamheten kommer utökas mot bl.a. automotive och marina krav.