En av de största utmaningarna innan ett besök i ett EMC-labb är att vara förberedd för mätningarna. Det finns några saker som underlättar för dig enormt och får provningen att gå smidigare och därmed snabbare och billigare.

Här listar jag några saker som är viktiga för att provningen skall gå så smidigt som möjligt:

1. Provplan styr hur testet skall göras

En provplan har definierat svaret på vad som skall provas och hur. Även om man har kunskap om vilken standard som skall gälla så finns det mängder med information som man bör ha svar på innan testet: frekvensområden som produktens delar använder sig av, vilka felkriterier skall gälla och så vidare. Om man utför en provning utan en provplan så är risken stor att dyrbar provningstid används för planering. Dessutom kanske man glömmer bort någonting, och då måste provet göras om. Räkna inte med att EMC-labbet vet allt om hur er produkt används – det är ni som avgör vad som gäller, och vad som räknas som pass eller fail.

2. Monitorering av produkten

För att kunna se att en produkt fungerar under provning så måste man kunna monitorera produkten. Hur gör man det? Hur vet man att produkten fungerar under hela testet? Förbered och diskutera med labbet om vilka sätt som finns för att kunna övervaka produktens prestanda under hela testförloppet. Om du inte vet om produkten fungerar så vet du inte heller om produkten klarat testet.

3. Kablage är viktigt

Vilka kablage har du med dig? Vilka kabellängder krävs i labbet? Kontrollera att ditt kablage fungerar mot labbets krav. Vilka kontaktdon behöver du ut från skärmrummet och vad kan labbet erbjuda? Var förberedd så slipper du ta fram kablage under provets riggning.

4. Produktens testbarhet under vissa arbetsmoder

Om en produkt sänder en signal en gång per timme så är det väldigt svårt att testa denna sändning. En produkt som testas i ett labb bör ha en mjukvara som kan sända på mycket kortare interval ger en möjlighet att testa även produktens sändningsläge. Dessutom: hur många operativa arbetsmoder har produkten? Kan man övervaka alla under samma provsekvens, eller måste man köra provet flera gånger?

5. Kontaktuppgifter till nyckelpersoner

Produkter idag är komplicerade och i den bästa av världar så är alla personer som har produktkunskapen med under EMC-provningen. Men för att utnyttja dessa medarbetares tid mer optimalt så behöver de nödvändigtvis inte vara med. Det man bör ha med sig är kontaktuppgifter till de personer som har nyckelkompetenser om exempelvis mjukvara, komponentspecifikationer mm. Se även till att de är tillgängliga för frågor under provningstiden – en telefonsvarare kan inte ge dig de svar du behöver.
Ur ett EMC-labbs synvinkel är en kund som är väl förberedd för mätningarna guld värd. Ett labb kan givetvis utföra mätningar utan en provplan men då får man ställa viktiga frågor under provets gång och därmed kan provtiden bli längre och det finns alltid en risk att det görs val som inte var helt genomtänkta, vilket resulterar i en kompletterande provning längre fram i tiden.

Tänk på att vara förberedd, en provplan ger dig en bättre provning och mer valuta för pengarna!

Tony Soukka

Tony Soukka

manager, marketing & sales

Marknadsansvarig och tar hand om den mesta kundkontakten innan ett projekt.