EMC Services har erhållit en stororder från ett företag inom fordonsbranschen. Ordern gäller EMC-provning av batterier i elfordon och sträcker sig från år 2020 till 2022. Ordervärdet är på drygt 8 MSEK.

EMC Services bedriver provningsverksamhet inom EMC (Electromagnetic Compatibility) och har en mångårig erfarenhet av avancerade EMC-frågor inom bl.a. electromobility.

”Vi är glada över det visade förtroendet. Vi utvecklar ständigt våra laboratorier för att möta våra kunders behov av nya typer av tester, som exempelvis den snabba utvecklingen inom elfordonsområdet medför.” säger Tony Soukka, Head of Marketing and Sales på EMC Services.

EMC Services är verksamt inom provning, rådgivning och utbildning i EMC. Företaget har två EMC laboratorier i Mölndal och Göteborg och kan erbjuda både ackrediterad och pre-compliance provning inom ett brett spektrum av produktområden. EMC Services är ett helägt dotterbolag till Saab AB.

För mer information kontakta:
Tony Soukka
Head of Marketing and Sales
tony.soukka@emcservices.se