“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”

Winstons Churchills berömda ord syftade på the Battle of Britain men de kan faktiskt också beskriva var EMC Services idag står i ackrediteringsarbetet. Den första fasen mot att bli ackrediterade mot ISO 17025 börjar gå mot sitt slut. Våra processer, beskrivningar och annan dokumentation för vår verksamhetsstyrning ska vara slutfört nu i sommar. Det är viktigt för oss.

Även om målet att vara ackrediterade inte är förrän hösten 2018, så finns det saker som vi hoppas att våra kunder börjar märka redan nu. Vi ska bli tydligare, effektivare och bättre. More emission for the buck!

Vi önskar givetvis att det blir rätt direkt, men det är mänskligt att tro att vi behöver omarbeta planer och beskrivningar efterhand att våra kunder tycker det kan bli bättre. Vi kommer att kämpa hårt med det, riktigt hårt.

”We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds…”.

Nej Winston, Det räcker så för den här gången.

Mats Hansson
VD