Kursprogram 2019

Fundamentals of EMC

– Apparatus and system design for EMC

27-29 augusti 2019 i Mölndal

Kursen ger dig som deltagare kunskap om hur du utformar elektriska och elektroniska system för att uppnå bästa möjliga EMC-egenskaper. Vi går igenom vad det är för källor som kan störa ut elektronik och hur störningarna kan gå till. Utifrån tittar vi på olika åtgärder för hur man kan skydda sig från dessa störningskällor och uppnå god EMC.

PCB design for high EMC performance

14-15 maj 2019 i Mölndal

Kursens mål är att deltagarna ska få en detaljerad kunskap om hur man utformar kretskort för bästa möjliga EMC-prestanda. Utgående från en tänkt hotbild för det system ett kretskort ska ingå i, går vi igenom de byggblock som behövs för att skapa ett EMC-optimerat kort. Både begränsning av störningsemission och tålighet mot yttre störningar beaktas.

EMC design for automotive vehicles and components

5-7 mars 2019 i Mölndal

Kursens mål är att deltagarna skall kunna utforma system och delsystem så att störningsproblem undviks i fordon. De ska även kunna ställa adekvata EMC-krav på system, delsystem och komponenter genom kunskap om standardiserade fordons-mätmetoder och deras gränsvärden.

Electromobility and EMC

– EMC for different electrical power drives

11 juni 2019 i Mölndal

Kursen vänder sig till dig som konstruerar och arbetar med hybridfordon. Under kursen får du svar på de skillnader mellan olika typer av hybridfordon och vanliga fordon när det gäller EMC.

Thermal Design of Electronics

3 oktober 2019 i Mölndal 

Efter kursen har deltagarna fått en grundförståelse så att de kan konstruera bättre ur termisk synvinkel. En viss del av kursen kommer också att behandla omgivningskrav och verifiering av produkter.

Inga förkunskaper inom termodynamik krävs.

EMC in Military Equipment and Systems

29-31 januari 2019 i Mölndal

Kursens förmedlar kunskap om hur man utformar moduler, apparater och utrustningar samt militära system för bästa möjliga EMC-egenskaper. Vi går igenom orsaker, dvs den militära hotmiljön, till varför elektronik blir störd och hur dess störningar förebyggs samt hur störningsemission begränsas.

Deltagarna får grundläggande EMC-kunskaper som behövs för att konstruera militära utrustningar mot militära krav såsom MIL-STD-461F

Mechanical design for EMC

– Optimal EMC design of apparatus and cabinets

15-16 oktober 2019 i Mölndal

Kursen behandlar EMC från en ”icke elektronikutbildads” perspektiv och det krävs inga förkunskaper i ellära. Tyngdpunkten läggs på att förstå EMC som fenomen, tumregler och förmedling av praktisk erfarenhet. I kursen ingår även övningsuppgifter och praktiska exempel.