Kursprogram 2018

Fundamentals of EMC

– Apparatus and system design for EMC

4-6 september i Mölndal | 17-19 april i Oslo | 25-27 september i Oslo

Kursen ger dig som deltagare kunskap om hur du utformar elektriska och elektroniska system för att uppnå bästa möjliga EMC-egenskaper. Vi går igenom vad det är för källor som kan störa ut elektronik och hur störningarna kan gå till. Utifrån tittar vi på olika åtgärder för hur man kan skydda sig från dessa störningskällor och uppnå god EMC.

Advanced EMC design of printed circuit boards

– optimize your PCB design for minimal interference

6-7 mars i Mölndal | 20-21 november i Oslo

Kursens mål är att deltagarna ska få en detaljerad kunskap om hur man utformar kretskort för bästa möjliga EMC-prestanda. Utgående från en tänkt hotbild för det system ett kretskort ska ingå i, går vi igenom de byggblock som behövs för att skapa ett EMC-optimerat kort. Både begränsning av störningsemission och tålighet mot yttre störningar beaktas.

Kursen riktar sig till kretskortskonstruktörer. Den lämpar sig både för de som skapar kretsschema som de som genererar layout (CAD-are).

EMC for Vehicle Systems

– vehicle electronics and EMC

22-24 maj i Mölndal

Kursen riktar sig till dig som utformar eller anskaffar el- och elektroniksystem med komponenter inklusive kablage i motorfordon. Till motorfordon räknas bilar, bussar, lastbilar, traktorer, skogs- och entreprenadmaskiner.

Kursens mål är att deltagarna skall kunna utforma system och delsystem så att störningsproblem undviks i fordon. De ska även kunna ställa adekvata EMC-krav på system, delsystem och komponenter genom kunskap om standardiserade fordons-mätmetoder och deras gränsvärden.

Hybrid vehicles and EMC

– EMC for different electrical power drives

18 oktober i Mölndal

Kursen vänder sig till dig som konstruerar och arbetar med hybridfordon. Under kursen får du svar på de skillnader mellan olika typer av hybridfordon och vanliga fordon när det gäller EMC.

Thermal Design of Electronics

19 juni i Oslo | 4 oktober i Mölndal 

Kursen vänder sig till personer som idag arbetar med elektronikprodukter, t.ex. mekanikkonstruktion, elektronikkonstruktion eller mönsterkortsdesign. Syftet med kursen är att identifiera och förebygga termiska problem. Huvuddelen av kursen kommer att behandla omgivningen omkring och komponenternas termiska påverkan på mönsterkort.

Efter kursen har deltagarna fått en grundförståelse så att de kan konstruera bättre ur termisk synvinkel. En viss del av kursen kommer också att behandla omgivningskrav och verifiering av produkter.

Inga förkunskaper inom termodynamik krävs.

EMC in Military Equipment and Systems

focused on military products and EMC

6-8 februari i Mölndal

Kursen vänder sig till personer som idag arbetar med elektronikprodukter, t.ex. mekanikkonstruktion, elektronikkonstruktion eller mönsterkortsdesign. Syftet med kursen är att identifiera och förebygga termiska problem. Huvuddelen av kursen kommer att behandla omgivningen omkring och komponenternas termiska påverkan på mönsterkort.

Efter kursen har deltagarna fått en grundförståelse så att de kan konstruera bättre ur termisk synvinkel. En viss del av kursen kommer också att behandla omgivningskrav och verifiering av produkter.