Kursdatum:

EMC design for automotive vehicles and components

Kursen riktar sig till dig som utformar eller anskaffar el- och elektroniksystem med komponenter inklusive kablage i motorfordon. Till motorfordon räknas bilar, bussar, lastbilar, traktorer, skogs- och entreprenadmaskiner.

Kursens mål är att deltagarna skall kunna utforma system och delsystem så att störningsproblem undviks i fordon. De ska även kunna ställa adekvata EMC-krav på system, delsystem och komponenter genom kunskap om standardiserade fordons-mätmetoder och deras gränsvärden.

 

Innehåll:

 • Begrepp och definitioner
 • Typisk störningssituation
 • Målsättning med EMC
 • Generella modeller och åtgärdsmöjligheter
 • EMC-krav och standarder
 • Ledningsbunden emission
 • Fältemission
 • Koppling till radioantenn
 • Störningskällor och orsaker samt provningsmetoder
 • Kopplingsmodeller, störningsorsaker och åtgärder
 • Zonindelning
 • Skärmning och kabelskärmning
 • Filtrering
 • Jord och jordning
 • Signalöverföring
 • Systemutformning
 • Praktikfall och tumregler

Tid och kostnad

Tid:

Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.00-16.30
Dag 3: 08.00-15.00

Kostnad: Kursen kostar 16700 kr exkl. moms. Fika och lunch ingår.