Kursdatum:

23-24 april 2024  i Mölndal
1-2 oktober 2024  i Mölndal

11-12 juni 2024 – Oslo, Norge

Anmälan sker genom Adeptor
gå till Adeptors kurssida

 

Fundamentals of EMC
– Apparatus and system design for EMC

Kursen ger dig som deltagare kunskap om hur du utformar elektriska och elektroniska system för att uppnå bästa möjliga EMC-egenskaper. Vi går igenom vad det är för källor som kan störa ut elektronik och hur störningarna kan gå till. Utifrån tittar vi på olika åtgärder för hur man kan skydda sig från dessa störningskällor och uppnå god EMC.

Störningsemission från den egna produkten förklaras och åtgärder hur man skall begränsa detta behandlas.

Kursen innehåller en genomgång av elektromagnetiska begrepp och grundläggande principer samt komponenters oönskade egenskaper. Åtgärdsprinciperna och arbetsmetodiken i kursen bygger på zonindelningsprincipen.

I kursen blandar vi teori med praktiska exempel och laborationer. Vid valda tillfällen ställer vi små tankeväckande frågor i en digital plattform så att du kan reflektera över materialet.

Kursen ger en gedigen grundkunskap i EMC-teknik som du kan tillämpa på alla systemnivåer, från kretskort till installation. Kursen innehåller även vissa övningsuppgifter.

Kursen riktar sig till el- och elektronikkonstruktörer. Kursen förutsätter grundläggande elkunskaper.

Innehåll:

 • Störningssituation
 • Begrepp och definitioner
 • Målsättning med EMC
 • Övergripande EMC-krav
 • Systematiskt EMC-arbete
 • Zonindelning
 • Emissionsbegränsning
 • Typiska störningsorsaker: åska, ESD, spänningskvalitet, magnetfält, transienter och radiosändare
 • Kopplingsmodeller och åtgärder
 • Apparat- och kabelskärmning
 • Kraft- och signalfiltrering
 • Överspänningsskydd
 • Jord och jordning
 • Signalöverföring, kablar och ledningar
 • Systemutformning
 • Övningsexempel

 

Tid och kostnad

Tid:
Kursen hålls i våra lokaler i Mölndal. 

Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.00-16.30

Pris:
Kursen kostar 15100 kr exkl. moms. Fika och lunch ingår.