Kursprogram 2021

På grund av Covid-19 så har vi flyttat våra återstående öppna kurstillfällen från 2020 till 2021. Du kan läsa om våra företagsinterna utbildningar här.

Fundamentals of EMC

– Apparatus and system design for EMC

14-16 september 2021 i Mölndal

Kursen ger dig som deltagare kunskap om hur du utformar elektriska och elektroniska system för att uppnå bästa möjliga EMC-egenskaper. Vi går igenom vad det är för källor som kan störa ut elektronik och hur störningarna kan gå till. Utifrån tittar vi på olika åtgärder för hur man kan skydda sig från dessa störningskällor och uppnå god EMC.

PCB design for high EMC performance

13-14 april 2021 i Mölndal

Kursens mål är att deltagarna ska få en detaljerad kunskap om hur man utformar kretskort för bästa möjliga EMC-prestanda. Utgående från en tänkt hotbild för det system ett kretskort ska ingå i, går vi igenom de byggblock som behövs för att skapa ett EMC-optimerat kort. Både begränsning av störningsemission och tålighet mot yttre störningar beaktas.

EMC design for automotive vehicles and components

1-3 juni 2021 i Mölndal

Kursens mål är att deltagarna skall kunna utforma system och delsystem så att störningsproblem undviks i fordon. De ska även kunna ställa adekvata EMC-krav på system, delsystem och komponenter genom kunskap om standardiserade fordons-mätmetoder och deras gränsvärden.

Electromobility and EMC

– EMC for different electrical power drives

10 juni 2021 i Mölndal

Kursen vänder sig till dig som konstruerar och arbetar med hybridfordon. Under kursen får du svar på de skillnader mellan olika typer av hybridfordon och vanliga fordon när det gäller EMC.

EMC in Military Equipment and Systems

9-11 februari 2021 i Mölndal

Kursens förmedlar kunskap om hur man utformar moduler, apparater och utrustningar samt militära system för bästa möjliga EMC-egenskaper. Vi går igenom orsaker, dvs den militära hotmiljön, till varför elektronik blir störd och hur dess störningar förebyggs samt hur störningsemission begränsas.

Deltagarna får grundläggande EMC-kunskaper som behövs för att konstruera militära utrustningar mot militära krav såsom MIL-STD-461F

Mechanical design for EMC

– Optimal EMC design of apparatus and cabinets

18-19 maj 2021 i Mölndal

Kursen behandlar EMC från en ”icke elektronikutbildads” perspektiv och det krävs inga förkunskaper i ellära. Tyngdpunkten läggs på att förstå EMC som fenomen, tumregler och förmedling av praktisk erfarenhet. I kursen ingår även övningsuppgifter och praktiska exempel.