Företagsintern utbildning

Alla våra öppna kurser kan hållas som företagsinterna kurser. Det finns mycket att vinna med att läraren kommer till ert företag med kursmaterial. Om vi tar den ekonomiska biten först, så är det lätt att visa att det redan vid ett fåtal deltagare lönar sig. Om man dessutom tar hänsyn till inbesparade resekostnader lönar sig internutbildning ännu bättre.

 

Hos er

Det är ett ekonomiskt alternativ att kursinstruktören kommer till er istället för att alla på avdelningen skall åka på kurs.

Komplettera med workshop

En internutbildning kan innehålla en workshop där vi diskuterar och går igenom era produkter.

Anpassat material

Behöver ni en kombination av kurser eller skall materialet anpassas helt efter er verksamhet, vi tillverkar den kurs som passar just er.

 

 

Hos er

Vid en företagsintern kurs kan även applikationsexempel hämtas från den egna branschen och deltagarna kan diskutera sin produkts utmaningar internt. Eleverna kan också ta med sig sina egna applikationer för diskussion.

Workshop

Den finns många fördelar med att ha en workshop i anslutning till den företagsinterna utbildningen. Dels kan man tillsammans med kursledaren diskutera hur de egna produkterna är konstruerade idag och hur kursens innehåll kan implementeras i dessa. Dessutom kan man diskutera de EMC-problem man råkat ut för och hur de kan undvikas i framtiden. 

Att ha en workshop i anslutning till kursen är ett utmärkt sätt öka kursens värde och att direkt få ut kunskaperna från kursen in i sina egna produkter. 

Anpassat material

Ofta förekommer det att företag har särskilda intressen och då kan vi anpassa våra befintliga kurser. Då utgår vi ofta från en befintlig kurs och lägger till eller drar ifrån det som behövs. T ex kan man till en allmän konstruktörskurs lägga till vad CE-regelverket säger. Men vi är inte främmande för att ta fram en helt ny kurs om så behövs, berätta för oss vad ni behöver. Anpassningen kan innebära att vi går igenom de standarder som gäller företagets verksamhet, EMC-problematiken i företagets produkter specialgranskas eller hur en EMC-verksamhet bör fungera. En anpassning kan vara stor med ett helt nytt kursmaterial som är framtaget för kundens produkter eller mindre där valda delar av materialet anpassas för kundens speciella intresseområden.

Språk

Kursmaterialet är på engelska. Vi kan hålla kurserna på svenska och engelska.

Fördelar

Fördelar med företagsinterna utbildningar

  • Man behöver inte tänka på sekretess
  • Utbyte av egna kunskaper och erfarenheter
  • Man sparar på resekostnader
  • Materialet kan anpassas
  • Workshop

Kontakta Tony Soukka för mer information och offertförfrågan på telefon 031-337 59 81, eller via e-post tony.soukka@emcservices.se eller fyll i formuläret nedan.

Företagsintern utbildning