Kursdatum:

13 juni i Oslo
4 oktober i Mölndal

För anmälan i Oslo, klicka här.

European EMC requirements

– CE marking and other regulations

Kursen riktar sig till de som har behov av att lära sig EMC-regelverket för en CE-märkning av en produkt som skall säljas i Europa. Den är lämpad för exempelvis EMC-ansvariga, projektledare och andra beslutsfattare. Säljare och inköpare har också stor nytta av kursen, eftersom kursinnehållet ger underlag för kund- och kravspecifikationer.

Kursens mål är att förklara vad EMC står för och hur man skall arbeta med EMC-frågor, samt ge deltagarna grundlig insikt i den europeiska EMC-lagstiftningen. Efter kursen skall eleverna kunna tillämpa CE-märkningsregelverket på egna produkter och kunna välja relevanta EMC-standarder.

Denna kurs lämpar sig särskilt bra som företagsintern utbildning då vi kan fokusera på era produkter och de standarder som gäller för just dem.

Innehåll:

 • Störningsproblematiken
 • Vad är EMC – definitioner och begrepp
 • EMC-teknik – översikt
 • EMC-verksamhet i projekt och företag
 • EMC-direktivet och EU-kommissionens riktlinjer
 • Andra direktiv med EMC-krav
 • Svenska EMC-lagen och -förordningen
 • EMC-föreskrifterna med tolkningar
 • Andra EMC-relaterade föreskrifter
 • e-märkning och EMC
 • CE-märkningsansvar och -villkor
 • Val av standarder, harmoniserade, generiska, produkt- och provningsstandarder
 • Tillverkardeklaration och CE-märke

Tid och kostnad

Tid:
Dag 1: 09.00-17.00

Kostnad:
Kursen kostar 6300 kr exkl. moms. Fika och lunch ingår.