Rådgivning inom EMC

Genom att designa produkten med rätt EMC-egenskaper från start får man en bättre produkt som kan lanseras i rätt tid. Vi ger våra kunder stöd med EMC-arbetet i utvecklingsprojektets olika faser – i den omfattning som krävs för att uppnå de EMC-egenskaper man önskar sig – i många fall genom att uppfylla en standard vid provning eller genom att göra produkten så bra som den bara kan bli.

Vi kan ge det stöd som behövs för att våra kunders produkter klarar de krav som ställts.

Vi har en bred erfarenhet från olika typer av produkter och branscher

  • Tolkning av myndighetskrav och direktiv
  • Val av standarder
  • Elmiljöanalys och prognos
  • Simulering
  • Kravspecifikation
  • Verksamhetsplan
  • Konstruktionsstöd
  • Konstruktionsgranskning
  • Provningsplanering och provning
  • Värdering av mätresultat

Ett nära samarbete redan från projektstart borgar för en optimal konstruktionslösning.

Alla uppdrag behandlas givetvis strikt konfidentiellt.

Olika typer av uppdrag inom rådgivning
Projektledare för EMC

Vi ger stödjer din projektledare och utvecklingsteam med en erfaren EMC-ingenjör som kan vara med och skriva och/eller granska provplaner, leverantörers provplaner/provresultat och driva EMC-arbetet i projektet. 

Vi har en lång erfarenhet av att ge stöd i projekt i olika stadier för att säkerställa att produkten klarar de satta kraven vid ver

Problemlösning

Med hjälp av vår erfarenhet kan vi diagnostisera komplexa EMC-problem och finna en lösning. Vi löser stora eller små problem – från små kretskort till stora installationer.

Har du ett problem som du misstänker är EMC-relaterat så är vi duktiga på att hitta problemet och lösa det. Vi kan lösa problemet i vårt labb eller direkt på plats om apparaten/installationen inte kan flyttas.